Etikai kódex

A Magyar Elektromobilitás Egyesület etikai kódexét abból a célból hoztuk létre, hogy összegyűjtsük és kinyílvánítsuk azokat az alapvető elveket, melyek mentén szervezetünk tevékenységét végzi, s amelyeket tagjaink is szem előtt tartanak mindennapi életük során, felállítva közösségünk szellemiségét, értékrendjét.

Megbízhatóság

Egyesületünk gazdaságilag és politikailag független civil szervezet. Együttműködésünk a társadalom más szereplőivel célkitűzéseink megvalósítása érdekében, így különösen az elektromos meghajtású járművek elterjedésének elősegítése, a használatuk lehetőségeinek és feltételeinek javítása érdekében történik. Támogatunk minden olyan döntést, eseményt, tényt és körülményt, amely meggyőződésünk szerint e célokat szolgálja. Aktívan részt veszünk az elektromobilitás térnyerésének biztosításában. Szakmai és gyakorlati tapasztalatainkra támaszkodva legjobb tudásunk szerint igyekszünk választ, megoldási javaslatot nyújtani az e területen felmerülő kérdésekre.

Joghűség

Egyesületünk fontosnak tartja a joghűséget, a törvények és előírások, valamint a belső utasítások betartását. A törvények és előírások megszegése az egyesület működésére és gazdasági helyzetére hátrányos büntetésekkel és korlátozásokkal járhat, amelyek akár az egyesület megszűnéséhez is vezethetnek. Az etikai kódex be nem tartása (az érvényes szabályozás figyelembevételével) minden esetben szankcionálásra kerül.

Környezetvédelem

Egyesületünk által sokat hivatkozott és kiemelten védett érték a levegő tisztasága. Zéró és alacsony emissziós járműveinkkel hozzájárulunk a városi levegő megtisztulásához. Magánemberként is arra törekszünk, hogy a lehető legkevesebbet szennyezzük környezetünket az élet minden területén.

Jelentős értéket képvisel számunkra a csend. Mindent megteszünk azért, hogy a közlekedés okozta zajártalmakat csökkenteni tudjuk. Az élet minden területén igyekszünk az általunk kibocsátott, másokat zavaró hanghatásokat minimálisra mérsékelni. Embertársaink nyugalmára tekintettel vagyunk.

Energiafelhasználásunk során előnyben részesítjük a környezetbarát, megújuló forrásból származó energiákat.

Hulladékkezelés

Hulladékot mindig a megfelelő tárolóban helyezünk el, szelektíven gyűjtjük és ügyelünk arra, hogy a lehető legkevesebb keletkezzen belőle. Kiemelt figyelmet fordítunk a veszélyes hulladékok elkülönítésére és az újrahasznosítást biztosító gyűjtőhelyekre történő eljuttatására.

Együttműködés

Minden tagunk törekszik a személyes aktivitásra, tudásához és lehetőségeihez mérten igyekszik előre mozdítani egyesületünket közös céljaink elérésében. Rendszeresen megosztjuk egymással elektromobilitással kapcsolatos tapasztalatainkat, ötleteinket. Az aktuálisan felmerülő egyesületi feladatok elvégzésére munkacsoportokat állítunk fel, amelyekben minden tagunknak lehetőséget biztosítunk a részvételre.

Közlekedés közúton

Betartjuk a KRESZ szabályait, türelmesek és előzékenyek vagyunk a közlekedésben résztvevőkkel. Különös tekintettel vagyunk a megállási és várakozási szabályok betartására: nem foglaljuk el a mozgáskorlátozottaknak fenntartott parkoló helyeket, buszmegállókat, taxiállomásokat és a járdát sem.

Töltés és töltőállomások használata

Elektromos járműveinkkel csak akkor és addig foglaljuk a nyilvános töltőpontokat, amikor és ameddig az feltétlenül szükséges.

Amennyiben mások is töltésre várakoznak, csak abban az esetben töltünk 100%-ra, ha a következő célpontunk biztonságos eléréséhez az feltétlenül szükséges, ezzel segítve a sorban utánunk érkezőt a mielőbbi továbbjutásban.

A töltőkábelek elhelyezésénél kiemelt figyelmet fordítunk a biztonságra

A töltés megkezdésére való jogosultság tekintetében az érkezési sorrend az irányadó. Távol lévő autónak töltőt foglalni etikátlan és adott esetben jogszerűtlen magatartás is lehet, mint ilyentől tartózkodunk.

Együttműködés

Barátsággal fordulunk minden villanyautót és egyéb elektromos közlekedési eszközt használó személy és szervezet felé. A párbeszédre mindig nyitottak vagyunk. Szívesen megosztjuk tudásunkat, szakmai és társadalmi tapasztalatainkat, ezzel is előmozdítva az elektromobilitás terjedését, körülményeinek javítását.

Záró rendelkezések

Minden tagunktól elvárjuk, hogy elfogadja e kódexben megfogalmazott iránymutatásokat, sajátjának érezze közösségünk szellemiségét és figyelemmel legyen egyesületünk jó hírnevének, függetlenségének megőrzésére, törekedjen ezek erősítésére.