Jelentkezési lap

Az alábbi űrlap kitöltésével jelentkezhetsz a Magyar Elektromobilitás Egyesület tagjainak sorába, és hozzájárulsz, hogy az adataid az egyesülettel kapcsolatos célból az egyesület tárolja és kezelje. Az adatokat az egyesület harmadik fél felé nem teszi hozzáférhetővé, a többi taggal megosztandó adatokat a profil oldaladon tudod szabályozni.

A tagfelvételről az Elnökség a következő ülésén hoz majd határozatot, amelyről értesítést fogsz kapni, valamint megkapod az Alapszabály szerinti tagsági díjról szóló számlát (6.000 Ft/év), 8 napos befizetési határidővel.

A díj beérkezését követően lesz végleges a tagságod, amelyről szintén kapsz majd értesítést és megkapod a hozzáférést az elmob.hu kizárólag tagoknak elérhető belső kommunikációs felületéhez.

Minden mező kitöltése kötelező!

  Ország

  Please prove you are human by selecting the key.

  • Adatkezelő neve: Magyar Elektromobilitás Egyesület
  • Adatkezelés célja: A civil szervezet működése, a tagsághoz, tisztséghez fűződő jogok és kötelezettségek teljesítése, és jogi kötelezettségek teljesítése.
  • Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.
  • A személyes adatok címzettjei: A civil szervezet tisztségviselői, tagjai, adatfeldolgozói.
  • A személyes adatok tárolásának időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig és jogszabály szerint.

  TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

  • Az adatszolgáltatás önkéntes.
  • Neked, mint érintett személynek jogod van kérelmezni az adatkezelőtől a rád vonatkozó személyes
   adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatsz az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint jogod van az adathordozhatósághoz.
  • Jogod van a hozzájárulásod bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a
   visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása a tagság automatikus megszűnését eredményezi.
  • Jogod van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani.
  • Az adatszolgáltatás a tagsági viszony megszületésének alapfeltétele.
  • Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a civil szervezet működése, és jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése elnehezül.
  • Felhívjuk a figyelmet arra, ha a nyilvántartó bíróságra benyújtandó iratban az érintettről a
   jogszabályban előírt, illetve a törvényszéki nyilvántartás adattartalmát meghaladó személyes adat kerül feltüntetésre, a személyes adatának az okiratban való feltüntetéséhez való hozzájárulása egyben azzal is jár, hogy a bíróságra benyújtott iratok nyilvánosságának elve alapján, az iraton feltüntetett személyes adat bárki számára megismerhetővé válik.
  • További információk az Adatkezelő honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.